Archive for News

Årsplan for Kattugla 2013

Vi har oppdatert Årsplanen for Kattugla – følg lenken her: Årsplan Kattugla 2012-2013

Nytt styre og nye vedtekter

Nytt styre er konstituert i stiftelsen i styremøte 13.12.2011. Kari Bergholt, styremedlem, representant for de ansatte i Kattugla Cecilie Nøstvik, styremedlem, valgt av RSIO Ellen Tronsmo, styremedlem, valgt av styret Anne Brym, varamedlem, valgt av RSIO Haakon Bryhni, styreleder, valgt av styret, forelder i barnehagen Samtidig ble også nye vedtekter vedtatt. 

Nye epost adresselister

Kattugla har innført nye adresselister for de fire avdelingene, bruk disse listene når du event skal sende meldinger til alle foreldre og ansatte i avdelingen. Adresseelistene er: veslestua@kattugla.no lillebo@kattugla.no blaabaertua@kattugla.no jordbaerlia@kattugla.no Bare foreldre og ansatte i avdelingen kan se medlemmer og sende epost til listene, så det bør ikke bli “spam”.

Nye hjemmesider!

Hjemmesidene på kattugla.no er under oppgradering. Kom gjerne med forslag til innhold og forbedringer!