Archive for January, 2012

Nytt styre og nye vedtekter

Nytt styre er konstituert i stiftelsen i styremøte 13.12.2011. Kari Bergholt, styremedlem, representant for de ansatte i Kattugla Cecilie Nøstvik, styremedlem, valgt av RSIO Ellen Tronsmo, styremedlem, valgt av styret Anne Brym, varamedlem, valgt av RSIO Haakon Bryhni, styreleder, valgt av styret, forelder i barnehagen Samtidig ble også nye vedtekter vedtatt.