Spaden er satt i jorda – permanent bygg for Kattugla!

By bryhni • August 10th, 2012

Byggekomitéen har gleden av å fortelle at spaden er satt i jorda! Etter en sommer med intenst arbeid ifht. kommune og andre instanser, har vi klart å holde et stramt tidsskjema for oppstart av byggearbeidene. Allerede etter påske sendte vår arkitekt søknad til Plan og bygningsetaten, og kommunen har vært på vår side hele veien. Byggekomiteen har hatt samtaler med naboene, potensielle leverandører, Arbeidstilsynet og alle involverte parter som tenkes kan. Jan Arve Andersen og hans team med arkitekter har stått på hele veien for å lose oss gjennom prosessen av søknader, anbudsmateriell, igangsettingstillatelse osv… Spenningen var stor da sommerferien startet og vi til slutt lykkes med å finne en dyktig og kompetent entreprenør som kunne starte i slutten av sommerferien.

Målet er at alt sprengningsarbeid skal være unnagjort før skolestart 20. august. Etter dette vil man fortsette graving og bortkjøring av masser. Dette arbeidet vil være ferdigstilt innen 1. oktober. Frem til denne datoen skal arkitektene ferdigstille alle tegninger for selve bygget, og byggekomiteen vil foreta en ny anbudsprosess for å velge en entreprenør som skal oppføre selve bygget. I skrivende stund bruker byggekomiteen mesteparten av sin tid på oppfølging av de pågående arbeider, finansiering av bygget, samt kontakt med naboer. Vi har engasjert Birger Olsen fra Boliginstituttet as som byggeleder, og han er bindeledd mellom byggekomiteen og entreprenøren og sørger for profesjonell gjennomføring.

Det er utrolig inspirerende for oss alle at vi nå er i gang, og vi ser frem til fortsettelsen! Det at vi gjær dette på idealistisk grunnlag for barna våre er en stor tilfredsstillelse i seg selv, og det er utrolig gøy at det nå blir en realitet. Kom gjerne med innspill, eller kanskje akkurat du sitter på spesialkompetanse som kan være til hjelp?

 

« | Home | »

Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene

June 10, 2019
by: Aleksander Johansen • News

Barnehageruten

February 19, 2019
by: Romina YttesenNews

Årsplan Kattugla

September 22, 2017
by: Romina YttesenNews

Nytt nettsted om mobbing

June 15, 2016
by: Romina YttesenNews