Historie

Tilblivelsen av Kattugla barnehage 2011 – 2013

En glad, men tidvis litt kald barneflokk på åtte, og deres to voksne ledere rådet grunnen på høyden ved siden av Barnebråten, Steinerskolens 1. klasse for noen år siden. De var ute hele dagen, åtte timer på det meste, sommer som vinter. Når det trengtes kunne de søke ly i en vedfyrt lavvo for å varme seg. De spikket, klatret, slang seg i tau, bygget og akte i den lille 100 meter-skogen. Mange foreldre søkte sine barn til utebarnehagen, men det var hverken plass eller lov. Ideen om å gi flere mulighet til å få oppleve en naturbarnehage i Steiners ånd begynte å ta form. Sommeren 2011 tok foreldrene Haakon Bryhni og Jacob von der Lippe initiativ til  å danne en foreldrekomite som skulle jobbe for å bygge en egen barnehage. Målet var å bevare de samme kvalitetene som utelivet i skogen hadde gitt barna, men samtidig få reist et permanent bygg som ville sikre en jevn rekruttering til Steinerskolen på Hovseter. De fikk med seg 3 foreldre utenom seg selv, og 2 ansatte til oppgaven.

Jacob ble leder og fordelte oppgaver som å avdele tomt, undersøke arkitekter som kjente byggestilen, lage budsjett, skaffe 15 millioner, finne håndverkere, og tilslutt, å gjennomføre selve byggeprosessen. Etter halvannet års planlegging i byggekomiteen og tegning fra arkitektene Jan Arve Andersen, Sidsel Hovland og Christine Kolstad, startet graving og sprengning på tomten 14. juli 2012, og totalt ble omtrent 200 lastebillass med stein kjørt vekk. Bygging på tomten startet den 14. januar 2013, på stedet der lavvoen hadde stått. Etter 8 måneder begynte bygget å ta form. I løpet av sommeren kom taket på og veggene tettet igjen. På dette tidspunktet ble økonomien et problem. Komitemedlemmene og arkitektene hadde ønsket høy standard på byggematerialer, avansert naturlig ventilasjon, store limtredragere og mye fint snekkerarbeid. Dette førte til overskridelser, og Ann-Karin Kittelsen som betalte håndverkerne, gikk tom for penger før alt stod ferdig. Byggekomiteen henvendte seg til andre foreldre i barnehagen i håp om hjelp. Et håp som ble innfridd med overveldende respons. Foreldrene Anja Stub og Mikkel Orheim tok ansvar for det som må være tidenes dugnadsinnsats. I perioden mai til oktober 2013 stilte 40 til 50 foreldre opp på dugnad flere ganger i uken. Innegruppen malte samtlige vegger og møbler i bygget. Et bygg på over 400 kvm. Utegruppen tok ansvar for å omgjøre et uteareal på 1518 kvm dekket av pukk og stein til sandkasser, gangstier og gressbakke. Da kommunens representanter kom for endelig godkjenning av barnehagen 18. oktober 2013 sa de: “dette var utrolig flott!” De godkjente barnehagen på stedet.

Totalt har foreldre i byggekomiteen og dugnadsgruppene anslagsvis brukt 6000 timer på å bygge den nye Kattugla barnehage (tilsvarerende 4 årsverk!). Nye Kattugla hadde aldri blitt realisert uten denne innsatsen.

En stor takk til alle som har vært med!

Byggekomiteen 2011-2013: Jacob von der Lippe (forelder, leder), Haakon Bryhni (forelder, styreleder), Victoria Wilhelmsen (forelder, interiørarkitekt), Ole Reinert Omvik (forelder, PR), Håvard Iversen (forelder, arkitekt), Tim Vincent Midgaard (forelder, jurist), Grethe Torissen (forelder, økonomi), Ann-Karin Kittelsen (styrer for Kattugla), Kari Bergholt (pedagog).

 

Fra styret i barnehagen

Stiftelsen Rudolf Steinerbarnehagene i Oslo ble stiftet 14. januar 2008 med støtte fra Rudolf Steinerskolens Venner, og Kattugla Steinerbarnehage ble etablert med to avdelinger, en for store og en for små barn. Barnehagen leiet de tre første årene lokaler på Barnebråten av Steinerskolen. Det første styret besto av Helle Rosenvinge (styreleder), Anne Brym, Margaret Dörscher, Vibeke Draziak, Yasmina Dakhlaoui, Anne Christine Tanberg og Jon Erland Madsen. Etterhvert kom foreldrene Louise Brunborg-Næss, Jacob von der Lippe og Haakon Bryhni med i styret. Søkningen til barnehagen tiltok, og barnehagen ble utvidet med en uteavdeling for store barn som holdt til i egen lavvo. Stiftelsen arbeidet hele tiden med å finne frem til egnet tomt for egne lokaler, og bød på flere hus og eiendommer i nærmiljøet. Det skulle vise seg umulig å konkurrere med profesjonelle utbyggere. Våren 2011 øket behovet for plasser i Kattugla parallelt med at rekruttering til skolen tiltok. Det ble derfor nødvendig for barnehagen å finne nye lokaler i påvente av en permanent løsning.

Vi fikk leie ett år fra 2011-2012 i FO-bygget på Huseby og utvidet barnehagen til 54 barn med en ny småbarnsavdeling. Personalet i barnehagen og foreldrene la ned mye arbeid og kjærlighet i ombygging fra kontorlokaler til en fungerende barnehage. Styret tok kontakt med Steinerskolen, og fikk etterhvert til en avtale om deling av den tomten som skolen fester av Oslo kommune slik at vi endelig kunne planlegge et eget bygg. Fordi bydelen trengte FO-bygget til andre formål måtte vi flytte igjen, og på ny lete etter midlertidige lokaler. For året 2012-2013 fikk vi overtalt Statsbygg til å leie oss lokaler i det gamle Pikeinternatet på Hovseter som hadde stått tomt i mange år, og huset ble gjort om til barnehage med en massiv dugnadsinnsats sommeren 2012. Parallelt med dette arbeidet vi med planlegging og finansiering av nytt bygg, i et inspirerende samarbeid mellom pedagoger, arkitekter og foreldregruppen. Styret i stiftelsen har arbeidet med avtaler om tomt, finansiering og rammer for bygget mens byggekomiteen har stått for alt det praktiske med byggeprosjektet. I avslutningsfasen har foreldrene i barnehagen mobilisert til en fantastisk dugnadsinnsats ute og inne, og prosjektet hadde ikke vært mulig uten denne innsatsen. Det er en veldig stor glede for alle involverte at vi nå har vårt eget hus!

Styret har i byggeperioden bestått av Kari Bergholt, Ellen Tronsmo, Cecilie Nøstvik, Arild Ystanes, Anne Brym og Haakon Bryhni (styreleder).

Barnehageruten

February 19, 2019
by: Romina YttesenNews

Årsplan Kattugla

September 22, 2017
by: Romina YttesenNews

Nytt nettsted om mobbing

June 15, 2016
by: Romina YttesenNews

Grunnstensnedleggelse for Kattugla

September 12, 2013
by: Romina YttesenNews