Vi jobber her

Romina Yttesen er styrer i Kattugla. Romina er utdannet både steinerskolelærer og -førskolelærer fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Hun har lang erfaring som pedagog og avdelingsleder i forskjellige steinerbarnehager. Romina er opprinnelig utdannet konservator.

Barnehagens styrer har det øverste ansvaret i barnehagen, har dialog med andre aktører som står rundt barnehagen, som tilsynsmyndigheter, bydelen og barnehagens styre. Den viktigste dialogen er likevel den som skjer med de ansatte og med barn og foreldre i barnehagen.

Lønn og regnskapsfører står for regnskap, foreldrebetaling, kontrakter og andre administrative oppgaver i barnehagen.

Stein-Fredric Svendsen er pedagogisk leder på Blåbærtua. Han er utdannet steinerpedagog fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Stein-Fredric har blant mye annet interesse for pedagogiske overgangssituasjoner. Han har tidligere arbeidet som kokk og laget mat til kreftsyk ungdom. Sammen med Stein-Fredric jobber Sigrun Lie.

Thevagi Vigniatasan er pedagogisk leder på Jordbærlia. Hun er utdannet steinerpedagog fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Thevagi jobber sammen med Giske Giske og Dylan Gorham.

Virginie Jensen er pedagogisk leder på Veslestua. Hun har arbeidet i Kattugla i mange år. Ved siden av arbeidet på Veslestua tar Virginie også deltids-utdannelsen som førskolelærer på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. På Veslestua finner vi også Joacim Sveen.

Margrete Kusior er pedagogisk leder på Lillebo. Hun har arbeider i Kattugla i flere år. Margrete jobber sammen med Lars Christian Reistad og Petter Jenssen.

Angela Khadka er vår faste eurytmist. Hun kommer en gang i uken og gjør eurytmi, en pedagogisk bevegelseskunst- og lek, med barna på storebarns-avdelingene.

Assistentene er til uvurderlig hjelp på alle avdelingene, med hver sine styrker er de med på å skape en glad, trygg og omsorgsfull hverdag for barna i Kattugla.
Barnehageruten

February 19, 2019
by: Romina YttesenNews

Årsplan Kattugla

September 22, 2017
by: Romina YttesenNews

Nytt nettsted om mobbing

June 15, 2016
by: Romina YttesenNews

Grunnstensnedleggelse for Kattugla

September 12, 2013
by: Romina YttesenNews