Vi jobber her

Romina Yttesen er styrer i Kattugla. Romina er utdannet både steinerskolelærer og -førskolelærer fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Hun har lang erfaring som pedagog og avdelingsleder i forskjellige steinerbarnehager. Romina er opprinnelig utdannet konservator.

Barnehagens styrer har det øverste ansvaret i barnehagen, har dialog med andre aktører som står rundt barnehagen, som tilsynsmyndigheter, bydelen og barnehagens styre. Den viktigste dialogen er likevel den som skjer med de ansatte og med barn og foreldre i barnehagen.

Christine Tanberg står for regnskap, foreldrebetaling, kontrakter og andre administrative oppgaver i barnehagen.

Kari Bergholt er pedagogisk leder på Blåbærtua. Hun er steinerpedagog fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Kari har jobbet i Kattugla siden oppstarten i 2008, og har formet mye av identiteten til barnehagen. Sammen med Kari jobber Alex Nelson og Dylan Gorham.

Stein-Fredric Svendsen er pedagogisk leder på Lillebo. Han er utdannet steinerpedagog fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Stein-Fredric har blant mye annet interesse for pedagogiske overgangssituasjoner. Han har tidligere arbeidet som kokk og laget mat til kreftsyk ungdom. Sammen med Stein-Fredric jobber Lars Reistad og Lotte Berge-Brøndbo.

Kirsten Waardenburg er pedagogisk leder på Jordbærlia. Hun er utdannet steinerpedagog fra Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Kirsten jobber sammen med Sorin Alexa, Giske Giske og Sabin Khadka, som alle har jobbet i Kattugla i flere år.

Virginie Jensen er pedagogisk leder på Veslestua. Hun har arbeidet i Kattugla i mange år. Ved siden av arbeidet på Veslestua tar Virginie også deltids-utdannelsen som førskolelærer på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. På Veslestua finner vi ogsA? Joacim Sveen og Margrete Kusior.

Angela Khadka er vår faste eurytmist. Hun kommer en gang i uken og gjør eurytmi, en pedagogisk bevegelseskunst- og lek, med barna på storebarns-avdelingene.

Assistentene er til uvurderlig hjelp på alle avdelingene, med hver sine styrker er de med på å skape en god hverdag for alle barna her.